Omdöme för EXPOL
Totalt Genomsnittlig
2.33
2
1
0
1
5
Säljaren genomsnittlig
2.33
2
1
0
1
5
Köpare Genomsnitt
0.0
0
0
0
0
0
Omdöme Lämnad av Auktioner Datum / Tid