Omdöme för EXPOL
Totalt Genomsnittlig
2.14
1
1
0
1
4
Säljaren genomsnittlig
2.14
1
1
0
1
4
Köpare Genomsnitt
0.0
0
0
0
0
0
Omdöme Lämnad av Auktioner Datum / Tid