Omdöme för EXPOL
Totalt Genomsnittlig
5.00
1
0
0
0
0
Säljaren genomsnittlig
5.00
1
0
0
0
0
Köpare Genomsnitt
0.0
0
0
0
0
0
Omdöme Lämnad av Auktioner Datum / Tid
jorgenvakt 13572684 2017-05-20 10:41:48
Snabb leverans