Omdöme från EXPOL
Totalt Genomsnittlig
5.00
1
0
0
0
0
Säljaren genomsnittlig
5.00
1
0
0
0
0
Köpare Genomsnitt
0.0
0
0
0
0
0
Omdöme Lämnad för Auktioner Datum / Tid