El i containerhuset

Står du i begrepp att bygga ett containerhus, som komplement- eller permanentbostad? Har du funderat på vem som ska fixa elen?

Såvida det inte rör sig om ett hus som ska vara off-grid kommer du att behöva el i ditt containerhus. Precis som VVS ska du inte göra elen själv. En kunnig elektriker är en garanti för att arbetet blir säkert, och skulle något gå fel med elen får du ersättning från ditt försäkringsbolag. Om du ska bygga ditt containerhus i Huddinge kan du få hjälp med elen genom att följa den här länken:

Containerhus i Stockholmsområdet

Än så länge är det ganska ovanligt med containerhus i Sverige, men de kommer troligen att bli vanligare de närmaste åren. Inte minst kommer antalet att öka i kommunerna kring Stockholm, där det fortfarande finns tomter att köpa. Dessa tomter kan ha attraktiva lägen, men knepiga topografiska förutsättningar. Sådana tomter finns i Huddinge, och de finns även i Värmdö. I den senare har ett hus nyligen uppförts som nominerats till priset Ung svensk arkitektur. Mer om nomineringen till priset, som delas ut till en arkitekt under 40, finns att läsa i lokaltidningen. Arkitekten heter Måns Tham, och han hjälpte en familj på fem personer (och en hund) att skapa ett hus som kunde byggas på en brant tomt, där berget inte fick sprängas bort, och en bäck löpte över tomten i en klyfta i berget. 

Lösningen blev att bygga ett hus av fraktcontainrar, som står på ben över bäcken. Huset är dessutom bredare upptill än nedtill, för att bättre utnyttja tomtens förutsättningar. Familjen gjorde det mesta av arbetet själva, och hittade dessutom mycket av det material som användes på begagnatmarknaden. Det gjorde att de kunde hålla nere kostnaderna. El och avlopp valde de dock att överlåta till fackmän.