Tänk på säkerheten vid takläggning!

Behöver du renovera taket på din villa eller har du en fastighet med ett tak som behöver ses över? Som fastighetsägare är det viktigt att även tänka på säkerheten så snart som taket ska renoveras.

Vad behöver du göra vid en takrenovering?

  • Titta om det finns skador på taket.
  • Måla om taket eller ersätta takmaterial med nytt.
  • Kontrollera att läkt och undertak är intakta och att inga skador finns på undertaket.
  • Töm hängrännor och stuprör från skräp.
  • Har du alla säkra monteringar som behövs på tak, såsom takstege, skorstenssteg, takbroar och säkra ankarfästen? Om inte, montera sådana på taket.

En byggställning är bra för takläggarna då de får möjligheten att vila sig en stund under tiden som de arbetar. De kan lägga ifrån sig verktyg och byggmaterial. Och är det tunga saker som ska transporteras upp eller ner, så kan man lägga på vinschar och hissar på byggställningarna.

På så sätt behöver ingen hantverkare själv bära på tungt material under arbetets gång. Stegar i all ära men den är inte alls säker, om det inte är så att du ska njuta av utsikten. Ska du däremot arbeta på taket så är säkra byggställningar ett måste.